Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người, mà là yêu một người và yêu suốt đời.

Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người, mà là yêu một người và yêu suốt đời.

By

Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người, mà là yêu một người và yêu suốt đời.

Loading...

You may also like

DMCA.com Protection Status