Sống phải biết mình là ai

Sống phải biết mình là ai

By

Con ơi nhớ lấy câu này:

Sống phải biết mình là ai

Sai phải biết sửa

Loading...

Thấy lửa phải đổ thêm dầu

Thấy nhảy lầu phải hô to cổ vũ.

Loading...
Xem thêm:  Trong em đã mấy thu tròn

You may also like

DMCA.com Protection Status