Sống phải biết mình là ai

Sống phải biết mình là ai

By

Con ơi nhớ lấy câu này:

Sống phải biết mình là ai

Sai phải biết sửa

Thấy lửa phải đổ thêm dầu

Thấy nhảy lầu phải hô to cổ vũ.

Loading...

You may also like

DMCA.com Protection Status