Nhiều làm phúc, ít làm duyên

Nhiều làm phúc, ít làm duyên

By

Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Loading...

You may also like

DMCA.com Protection Status