Nhiều làm phúc, ít làm duyên

Nhiều làm phúc, ít làm duyên

By

Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Loading...

Loading...
Xem thêm:  Khó, giúp nhau mới thảo

You may also like

DMCA.com Protection Status