Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tin

Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tin

By

Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tin

Chỉ thích một mình, lạnh lùng, lặng lẽ

Không cần chia sẻ, chẳng cần quan tâm

Loading...

Chỉ muốn lặng thầm, bình yên là đủ.

Loading...
Xem thêm:  Trăm năm ghi tạc chữ đồng

You may also like

DMCA.com Protection Status