Giàu tại phận, khó tại duyên

Giàu tại phận, khó tại duyên

By

Giàu tại phận, khó tại duyên.

Loading...

Loading...
Xem thêm:  Số giàu đem đến dửng dưng

You may also like

DMCA.com Protection Status