Em về dệt vải trên khung

Em về dệt vải trên khung

By

Anh về Đập Đá, Gò Găng,

Để em dệt vải sáng trăng một mình,

Em về dệt vải trên khung,

Để em đọc sách cùng chung một đèn.

Loading...

You may also like

DMCA.com Protection Status