Dệt cửi thoi vàng

Dệt cửi thoi vàng

By

Hôm qua dệt cửi thoi vàng.

Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi.

Cửi sầu, cửi tủi chàng ơi

Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa.

Loading...

Muốn ăn măng trúc măng giang,

Măng tre măng nứa cơm lam thì chèo.

Ngược xuôi lên thác xuống đèo,

Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.

Loading...
Xem thêm:  Thân chị như cánh hoa sen

You may also like

DMCA.com Protection Status