Cơm cha, áo mẹ công thầy

Cơm cha, áo mẹ công thầy

By

Ngày nào em bé cỏn con,

Bây giờ em đã lớn khôn thế này.

Cơm cha, áo mẹ công thầy,

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • cầu cho cha mẹ sống đời với con

You may also like

DMCA.com Protection Status